WWW.JANEKM3.PRV.PL


 
  STRONA GŁÓWNA     DOWNLOADS      KSIĘGA GOŚCI      LINKI       KONTAKT   


 

Linki (PO - podręcznik cz. I)

 

www.strazak.pl - Zagrożenia czasu pokoju wynikające z działalności człowieka
www.imgw.pl - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.kgp.gov.pl - Komenda Główna Policji
www.kgpsp.pl - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.republika.pl/gminne_centrum_reagowania - Gminne Centrum Reagowania
www.army.pl - Broń konwencjonalna
www.wp.mil.pl - Broń konwencjonalna
www.atominfo.alpha.pl - Charakterystyka broni masowego rażenia. Broń jądrowa
http://europa.eu.int - Unia Europejska
www.mon.gov.pl - Ministerstwo Obrony Narodowej
www.nato.int - NATO
www.osce.org - Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
www.weu.int - Unia Zachodnioeuropejska
www.wp.mil.pl/bezpieczenstwo - Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
www2.ukie.gov.pl - Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
www.mon.gov.pl - Ministerstwo Obrony Narodowej
www.obronacywilna.pl - Obrona cywilna
www.polska-zbrojna.pl - Polska Zbrojna
www.wojsko-polskie.pl/wortal - Wojsko Polskie, Departament Wychowania i Obronności
www.kgpsp.gov.pl - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.pck.org.pl/zasady.html - Pojęcie, geneza i zasady prawa humanitarnego
www.hfhrpol.waw.pl - Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://wosp.org.pl - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
www.caritas.pl - Caritas Polska
www.klon.org.pl - Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR
www.pah.ngo.pl - Polska Akcja Humanitarna
www.pck.org.pl - Polski Czerwony Krzyż
www.wolontariat.org.pl - Centrum Wolontariatu
www.straz.gov.pl - Organizacja akcji ratowniczej w rejonie pożaru
www.mswia.gov.pl - Postępowanie w przypadku nagłych zdarzeń
www.ptkardio.pl - Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych

 

Linki (PO - podręcznik cz. II)

 

www.biomar.pl - Materiały i środki pomocy przedmedycznej
www.kikgel.com.pl - Materiały i środki pomocy przedmedycznej
www.pzm.com.pl - Materiały i środki pomocy przedmedycznej
www.tricomed.com - Materiały i środki pomocy przedmedycznej
www.ariadna.pl - Pierwsza pomoc przy utracie przytomności
www.anest.com-uj.krakow.pl/resuscitation - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
www.erc.edu - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
www.mp.pl/ratownictwo - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
www.pierwszapomoc.prv.pl - Pierwsza pomoc przy zranieniach
www.republika.pl/ppomoc - Pierwsza pomoc przy urazach głowy i kręgosłupa
www.grzyby.pl - Pierwsza pomoc przy zatruciach
www.grzyby.prv.pl - Pierwsza pomoc przy zatruciach
www.rzucpalenie.com.pl - Pierwsza pomoc przy zatruciach
www.ratownictwo.win.pl - Pierwsza pomoc przy urazach termicznych
www.republika.pl/ppomoc/oparzenia - Pierwsza pomoc przy urazach termicznych
www.bioinformatyka.republika.pl - Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi
www.bronbiologiczna.republika.pl - Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi
www.dilnet.wroc.pl/ratownictwo - Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi
www.republika.pl/heksogen1 - Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi
www.republika.pl/pawjablo/toksyczne - Pierwsza pomoc poszkodowanym środkami promieniotwórczymi, chemicznymi i biologicznymi
www.gps.pl/info - Orientowanie się w terenie bez mapy
www.kgsin.geo.karto.pl - Orientowanie się w terenie bez mapy
www.zsi.prw.wroc.pl/neuman - Orientowanie się w terenie bez mapy
www.eduseek.ids.pl/przedmioty/wf/dyscypliny/bno - Bieg na orientację
www.orienteering.pl - Bieg na orientację

 

Inne linki

 

www.km86.prv.pl - strona domowa autora tej strony